خانه بوتیمار با بیش از یک دهه تجربه در گردشگری بومی از سال 89 دارای مجوز بهره براداری از سازمان میراث فرهنگی اصفهان می باشد

فهرست خوشه سار بومی (از منظر خانه بوتیمار) :

خوشه سار بوم گردی

Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.