خانه بوتیمار با بیش از یک دهه تجربه در گردشگری بومی از سال 89 دارای مجوز بهره براداری از سازمان میراث فرهنگی اصفهان می باشد
چطور وسائل سفر را در یک چمدان کوچک جا دهیم ؟

اولین نکته : لباس های تا شده جای بسیار زیادی می گیرند. به جای این کار باید آن ها را به صورت فشرده لوله کنید. لوله کردن لباس ها جای کمتری را اشغال

کرده و کمتر هم چروک می شوند.

دومین : همه ی لباس های لوله شده را در کنار چمدان قرار می دهیم.

سومین : اول کفش ها را در کنار چمدان جا می دهیم ، بعد لباس های لوله شده را به ترتیب ، شلوار ها و لباس های ظریف تر روی کفش ها چیده می شود.

چهارمین : لباس ها باید مرتب، منظم و فشرده در کنار هم قرار داده شوند.

پنجمین : لوازم بهداشتی و آرایشی هم باید در دسترس باشند مانند : شانه و کیف دستی ..... حالا چمدان به راحتی بسته خواهد شد . نیازی هم به زور بازو و

عرق جبین ندارد.

Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.