خانه بوتیمار با بیش از یک دهه تجربه در گردشگری بومی از سال 89 دارای مجوز بهره براداری از سازمان میراث فرهنگی اصفهان می باشد

وجه تسمیه خوشه سار بومی و چگونگی شکل گیری این نام ( بومگردی )؛

نام خوشه سار بومی در منزل دوست عزیزمان، فرزین ملکی (خونه گلی) و نخستین نشست خوشه سار، برای تمامی کسانی که دارای فعالییت بومی از جمله؛

 

اقامت بومی، موسیقی بومی، خوراک بومی، پوشاک بومی، معماری بومی، دانشهای بومی، هنرهای بومی، ... بومی میباشند، انتخاب گردید.

   

طی این نشست، که موضوع از پیش تعین شده ای نداشته، نتایج ارزشمندی حاصل گشت، از جمله نامگذاری خوشه سار بومی

   

دوستان خوش فکر و خوش زبانی که در شکل گیری نام خوشه ساربومی نقش داشتند را به ترتیبی که به یاد دارم؛ کیارش اقتصادی، آرش نورآقایی، حمید غنی،

 

اکبر رضوانیان، صادق مقانلو، فرزین ملکی، اشکان دانش، توماج مقدس زاده، .... را می توان اشاره نمود و اینجانب احسان تاج زاد که صادقانه بگویم؛ در خصوص

 

این نام گذاری نقش موثری نداشته و بیشتر به عنوان یک فلاپی دیسک عمل کردم،... و البته فضای تشکیل جلسه، در ایوان رو به جنگل خانه گلی، که در مزارع چای،

 

باغات نارنج و پرتقال واقع گردیده، و آن سکوت شب زیبای تابستانی، نیز در روند پیشرفت جلسه بسیار موثر بوده است.

   

بعد از گپ و گفت های ابتدایی و آشنایی بیشتر، نسبت به فعالیت های یکدیگر و البته کسب نتایج مفید در این خصوص، دوستان به دنبال انتخاب نامی برای مجموعه ی

 

حاضر، که هر کدام به نوعی دارای فعالیت بومی بودند، و احتمالاً افراد دیگری که در آینده به این جمع می پیوستند، می گشتند؛ در ابتدا توافق بر کلمه  بوم، که در

 

این نام جای داشته باشد، شکل گرفته و در ادامه به کلمه بوم گردی رسیدند، که به نظر نام تجاری مقبول و خوبی بود.

   

اما در ادامه گفتگو نقطه ضعفی برای این نام مشاهده شد، بومگردی بیشتر طیف گرشگری و به خصوص بخش اقامتگاه های بومی را مورد توجه قرار داشت،

 

در حالی که ما با مقوله هایی همچون، موسیقی بومی، خوراک بومی، طب بومی، پوشاک بومی، معماری بومی، ... در ارتباط بودیم، لذا گفتگو ادامه یافت، و

 

از کلمه بوم به کلمه بومی حرکت کردیم و آن وقت، به دنبال لغتی که بیانگر یک جمع بومی باشد، میگشتیم، مانند؛ مجمع بومی، شبکه بومی، ... ولی این لغات

 

فارسی نبودند، شاید مهندس کیارش بود که کلمه خوشه سار را پیشنهاد کردند و فرزین ملکی با مراجعه به فرهنگ لغت، معنی خوشه سار را اینگونه خواندند؛

   

خوشه به معنی چندین دانه یا گل یا میوه ی به هم پیوسته، مانند خوشه انگور سار به دو معنی : مانند و بسیار، مانند خوشه و یا خوشه های

 

بسیار( چشمه سار، کوهسار، ... ) و اینگونه: در نهایت نام خوشه سار بومی قطعی شد.

   

Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.