خانه بوتیمار با بیش از یک دهه تجربه در گردشگری بومی از سال 89 دارای مجوز بهره براداری از سازمان میراث فرهنگی اصفهان می باشد

توصیه های ایمنی برای سفرها و گردشگری

• هنگامی که به طبیعت پناه می برید ، یادتان باشد که کودکان همواره ایمن نیستند . برای ایمنی آن ها آگاه سازی بهتر از هرکاری است.

• از کودکان بخواهید در طبیعت هوشیار باشند . تمرکز هواس بسیار به کودکان کمک می کند .

• در هنگام روز و در فضاهای باز محوطه های گردشگری از تابش مستقیم آفتاب به صورت و تن کودکان و حتی خود پرهیز کنید. در این وضعیت کلاه های لبه دار و کرم های ضد آفتاب می

تواند به شما و کودکان کمک کند .

• هنگامی که تصمیم می گیرید در کنار رودها برای اقامت یا استراحت های کوتاه مدت چادر یا زیر انداز پهن کنید، نگاهی به آسمان بالای سر خود بیندازید. در هوای نا آرام بهاری که خطر

سیل های مهیب فراوان است، فریب آرامش کنار رودها را نخورید. شاید بالا دست های این رود ، در بلندای کوه باران های سیل آسا آغاز شده است و زمانی نه چندان دور این سیل ممکن

است جان و زندگی شما و کودکان را تهدید کند.

• اگر هوا آرام است و جائی برای نگرانی شما وجود ندارد، از کودکان بخواهید که خیلی به کنار رودها به ویژه رودهای خروشان بهاری نزدیک نشوند.

• اگر مجبورید که در گردشگری ها از رودها بگذرید ، مطمئن باشید که توانائی کنترل خود و کودکانی را که در آغوش یا در دست گرفته اید را خواهید داشت.

• به کودکان اجازه ندهید که تنها یا همراه همسالان خود به مسیرهای ناشناخته کوهستانی پای بگذارند.

• اگر خود شما ، آن ها را به مسیرهای ناشناخته کوهستانی می برید ، محاسبه ی زمان رفت و برگشت، شناخت موانع و گذرگاه ها بسیار مهم است . هرگز در هنگام عصر یا نزدیک

غروب این کار را انجام ندهید.

• اگر در محیط های باز آتش روشن می کنید ، دوری آتش از چادری که در آن استراحت می کنید و دوری از درختان و گیاهان بسیار مهم است. هنگامی که مکانی را ترک می کنید ، مطمئن

شوید که آتش خاموش و سرد شده است.

• اگر با کودکان خود به محیط های شلوغ شهرهای میهمان پذیر می روید ، همواره در جیب کودکان خردسال خود نشانی های تماس فوری را بگذارید و آن ها را نسبت به این امر توجیه کنید

تا در صورتی که آن ها گمشدند ، بتوانید به سرعت به آن ها دسترسی پیدا کنید.

• اگر درفصل سرما به بخش های جنوبی کشور سفر می کنید ، به یاد داشته باشید در این فصل جانورانی چون مار و عقرب در گرمای سرزمین های جنوب ایران بیدارند . کودکان خود را

نسبت به دست درازی به فضای زیست آن ها آگاه کنید.

• آیا خودروئی که جان کودکان را در آن می گذاریم سالم و ایمن است ؟ اگر چنین نیست ، نیازی نیست که حتما با خودروی شخصی به سفر برویم . اگر سفر با خودروهای جاده ای و ریلی

سخت و گاهی نا ممکن است ، در خانه ماندن بهتر از نابودی جان خود و کودکانمان است.

• هنگامی که کودکان در کنار در اتومبیل نشسته اند ، مطمئن باشید که درهای خودرو قفل است و آن ها کمربند ایمنی بسته اند یا نوزادان و خردسالان مان در صندلی های مخصوص

خودرو نشسته اند.

• در هنگام نگه داشتن خودرو در کناره های جاده، فاصله ی ایمنی را رعایت کنید و کودکان را از نزیدک شدن به حریم جاده ها آگاه سازید.

• همواره کمک های اولیه بهداشتی را به همراه داشته باشید . در این مورد جزوه های فوریت های پزشکی هلال احمر می تواند به شما کمک کند.
Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.